HÖGSTADIET – INNOVATIONSRESAN

Lustfylld kreativ lärprocess med teknik i fokus.
Elevernas utvecklar drivkrafter i vår beprövade pedagogiska metod.

Den här sidan kommer försvinna i sommar då allt högstadiematerial flyttas över till Unga innovatörers nya sida.

Besök den sidan redan nu, där hittar du mycket nytt och roligt.

Kreativitet och innovation i skolan

Unga innovatörer erbjuder högstadielärare en kostnadsfri pedagogisk metod inom entreprenöriellt lärande som kallas Innovationsresan. När eleverna är klara har de gjort en egen innovation. Metoden är betygsgrundande och stimulerar kreativitet, problemlösning och samarbetsförmåga. Den stöder skolans uppdrag att ge eleverna adekvat digital kompetens. Varje år arrangerar Unga innovatörer Sveriges största innovationstävling för unga som ett resultat av elevernas arbete med Innovationsresan. Det gör vi för att tidigt väcka innovationslusten och bidra till en ny generation innovatörer och entreprenörer.

Digital kompetens

Skolan ska ge alla elever adekvat digital kompetens.
Här får du hjälp.

Undervisningsstöd

Pedagogiska planeringar, bedömningsmatriser
och nätverk av lärare.

Sagt om Innovationsresan

Markus Svensson

Markus Svensson

 Lärare i matematik och NO
Skanör Falsterbo Montessoriskola

”Att arbeta med kreativitet, problemlösning och samarbete i skolan är värdefullt. Eleverna blir fokuserade när de utvecklar innovationer utifrån sina egna idéer.  De förstår också nyttan och glädjen av kunskapen de fått i olika ämnen när den förankras i en verklighet de själva känner till. Då blir lärandet meningsfullt.

Carl Elfgren

Carl Elfgren

Lärare i matematik, teknik och NO
Torsviks skola

”Instruera eleverna att visa hur de kom fram till lösningen. Jag är mer intresserad av det som inte är med i den slutliga inlämningen. Det visar vilka val det gjort.”

Anna Karlsson

Anna Karlsson

Lärare och biträdande rektor
Rålambshovsskolan

När elever arbetar projektbaserat och nära samhället med en metod där deras tankar och idéer blir sedda ger det bekräftelse. Ju mer de lyckas ju mer vågar de dra egna slutsatser och hitta på egna idéer. Det är något vi vill att de ska ha med sig ut i arbetslivet. Vi stärker deras förmåga att samtala, våga ta ställning i frågor och tro på sig själv.”